عكس::رفسنجاني و سيد حسن خميني در ماشين

خرداد ۲۷ام, ۱۳۹۱

نقد یک رسانه خاص در فتنه 88

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱
عملکرد ابهام برانگیز این سایت سوالات زیادی را بر ذهن متبادر می کند ... ادامه