شیوه جدید تبلیغات مجلس با استفاده از خانم

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱
تشکیلاتی که خود را ستاد تبليغاتي يكي از كانديداهاي با سابقه و مطرح جبهه متحد اصولگرایان معرفی می کنند در جديدترين برنامه تبليغاتي پرهزينه خود براي كسب كرسي مجلس نهم... ادامه