فرق بین خبرنگار و خبر نی نای!

خرداد ۱۸ام, ۱۳۹۱
خبرنگار می تواند کسی باشد که یک وبلاگی ، سایتی ، چیزی در فضای مجازی راه اندازی کرده باشد و چند جا لینک شده باشد او می تواند خبرنگار باشد ... ادامه