خديجه منصوري تكذيب كرد

اردیبهشت ۲۹ام, ۱۳۹۲
به كرات خواستار درج جوابيه و تكذيبيه خود بودم ، ولي تاكنون عملي نشده ! ... ادامه