اختصاصی/مرسی وکلاف سردرگم سیاست خارجی اش

مرداد ۴ام, ۱۳۹۱
در منطقه خاورمیانه ترکیه، عربستان و دیگر کشورهای حاشيه جنوبی خلیج فارس تنها کشورهایی هستند که سرمایه و امکان کمک به مصر را دارند ... ادامه