برپایی نمایشگاه کتاب انتشارات زانکو بوکان در تکاب

شهریور ۲۴ام, ۱۳۹۱
نمایشگاه کتاب تکاب در محل سابق بانک رفاه کارگران تکاب بر پا شده که تا پانزدهم مهر ادامه دارد. مدیر اجرایی انتشارات زانکو بوکان با بیان این خبر در بوکان، مناسبت بر... ادامه