من چادرم را دوست دارم + عکس

فروردین ۱ام, ۱۳۹۱
آمده بود خانه یمان، یک دوست جدید، از چه رو نمی دانم اما به تازگی چادر به سر می کرد اما معنایش را نمی فهمید، علتش را نمی دانست شاید به تقلید و شاید هم به اجبار، آخرش... ادامه