دریاچه ارومیه

آیادریاچه نجات خواهد یافت؟ یک میلیارد آب وارد دریاچه شده و 200 میلیون وارد خواهد شد

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حدود یک میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانه‌های غرب حوضه دریاچه ارومیه، وارد این دریاچه شده است ... ادامه