در تکاب کدام کمربندی افتتاح شد!؟ + تصاویر

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱
بنابراین مدیران شهر ما عملا به حرف و سخن آقای استاندار توجه نکرده اند و فقط یک دهم کمربندی افتتاح شده است ... ادامه