در آستانه ثبت رکورد جهانی هستیم!!

شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۱
با توجه به نیاز داخلی، به نظر می رسد دولت مجبورخواهد بود در یک سال آینده بالغ بر 8 میلیون تن گندم وارد کند  ... ادامه