فرزند ضد انقلاب؛محصول قاچاق سیگار و مدیریت حرمسرا!؟

خرداد ۳ام, ۱۳۹۱
یکی از آقازاده های دستگیر شده در فتنه ۸۸ که هم اکنون در مالزی بسر می برد در حالی به دروغ پراکنی علیه نظام و ارکان آن مشغول است که سابقه مدیریتی پدرش کلید هتاکی های... ادامه