اختصاصی/ مبالغی که سالانه از جیب مردم ارومیه می پرد!!

مهر ۱ام, ۱۳۹۱
گزارشی از یک پرونده،کلاهی که بر سر مردم ارومیه رفت!/حال بایک حساب سر انگشتی مبالغ عوارض فوق مبالغ هنگفتی می باشد  ... ادامه