دستور پروفسور فتح نژاد براي جداسازي دختران و پسران در دانشگاه آزاد

آبان ۱۹ام, ۱۳۹۱
 چهارشنبه عصر امور فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 2 كشور در واحد اروميه تشكيل جلسه دادند تا پيرو آخرين بخشنامه معاونت فرهنگي دانشگاه آزاد كشور پيرو برنامه... ادامه