راه حل جدید تکثر جمعیت / داماد شوید تا معاف شوید؟!

خرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱
قانون جديد معافيت از خدمت سربازي مصوبه دوم آذرماه 90 از آغاز سالجاری عملي شده است. ... ادامه