هشدار / رشد خزنده قوم گرايي و تجزيه طلبي در بعضي نشريات استان

مرداد ۱۰ام, ۱۳۹۱
مبناي مخالفت آنها با اسلام است ، چرا که اسلام ارزش انسان را در رتبه هاي والاتر جستجو مي کند نه در نژاد و زبان ، قوم و قبيله  ... ادامه