جوابیه /صدای پای شوونیسم

مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۱
نویسنده محترم مقاله ،بد نیست بدانند که رضاشاه قلدربیسواد سوادکوهی ، قبل از جلوس به تخت سلطنت توسط “اردشیر جی”خبرنگار،مدت مدیدی آموزش های لازم را جهت محو آثار... ادامه