روزشمار تهاجم شیمیایی عراق به ایران

فروردین ۲۱ام, ۱۳۹۱
رژیم عراق در ابتدای جنگ به طور محدود از گلوله های شیمیایی استفاده می كرد اما در جریان عملیات والفجر ۲ به طور وسیع و با استفاده از هواپیما مبادرت به بمباران شیمیایی... ادامه