بانک ها سرکار رفتند/هکی در کار نبود!!

فروردین ۲۹ام, ۱۳۹۱
ادعاي اين فرد ‌ داراي تناقض‌هاي بيشماري است ... ادامه