عکس::مراسم بریدن‌ سر و دست در عربستان سعودی

خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۱
گردن زدن یا سر بریدن نوعی اعدام است که سر فرد از ناحیه گلو با آلات برنده همانند چاقو بریده می‌شود؛ یا اینکه با شمشیر، قداره، تبر یا اشیاء برنده سنگین از پشت سر قربانی... ادامه