همت های بلند فرهنگ والیبال ارومیه را جهانی می کند

مهر ۸ام, ۱۳۹۱
شاید ارومیه تنها شهری باشد که والیبال در آن به عنوان یک رشته مردمی به معنی واقعی کلمه است ... ادامه