هوشمند جوادی ارومیه

این استان بايد مورد توجه اساسي مسولان كشوري قرار گيرد

اردیبهشت ۱۳ام, ۱۳۹۱
قیمت جدید خرید گندم برای این منطقه راضی کننده نیست ... ادامه