منزل شهید امینی در حال نابودی

مرداد ۸ام, ۱۳۹۱
مصوبه ای که امروز بعد از گذشت چهار سال هنوز اجرایی نشده و شهرداری ارومیه یکسال بعد از تصویب این مصوبه  از خریداری این منزل از وراث خبر داده بود، خبری که تنها در حد... ادامه