شورا،نهال 12 ساله اي كه خيال بلوغ ندارد !

اردیبهشت ۲۱ام, ۱۳۹۱
دوره سوم شوراي اسلامي شهر اروميه را بايد يكي از پرچالش ترين دوره هاي شورا در كشور دانست ... ادامه