شهردار جدید ارومیه باید رکوردها را بشکند!

خرداد ۲۵ام, ۱۳۹۱
خدا کند مدت ماندن شهردار جدید تا آخر عمر شورا برسد ... ادامه