علیه دکتر علی مطهری/نوشته وحید یامین پور

فروردین ۱۹ام, ۱۳۹۱
دکتر وحید یامین پور: ابتدائاً باید بنویسم که شناخت و رابطه نویسنده ی این یادداشت با آقای دکتر علی مطهری بیش از یک خواننده روزنامه یا مشاهده گر صرف است. صرف نظر رصد... ادامه