عکس/”آزادی مطلق”شعارجدید دولتی ها!

شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۱
 واقعا دولت چه جوابی برای مردم... ادامه