عکس/احمدی نژاد و مشایی پشت وانت!!

شهریور ۱۸ام, ۱۳۹۱
واقعا این از ساده زیستی دکتر نیست؟! ... ادامه