عکس::زینب(س) را در آیینه چنین مادرانی ببینید

خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۱
این ها تصاویر مادرانی است که پاره های جگرشان را به قربانگاه فرستادند ... ادامه

عکس::شهدا شرمنده ایم

خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۱

عکس::نوجوانان در جبهه

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱
واقعا این عکسها یاد جنگ را زنده می کند./یاد باد آن روزگاران  یاد باد ... ادامه