آیا درست است کتابخانه ای با حق عضویت هنگفت!!

اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۱
کافی است عزمتان را جزم کنید و عضو کتابخانه ای شوید و از امکانات آن بهره ببرید تا بلافاصله پس از مراجعه از تصمیم خود منصرف شوید! اولین چیزی که از شما مطالبه می شود حق... ادامه