فرماندار اروميه : متولي اين شهربنده هستم

تیر ۵ام, ۱۳۹۱
   مديران و روساي سازمان هاي ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي بايستي جواب بدهند چرا تا كنون اين كارها را نكرده اند ... ادامه