نسخه اي كه مدير راه و شهرسازی آذربایجان غربی برای کارکنانش پیچید !

مهر ۷ام, ۱۳۹۱
محبت خواه وقتي راه و ترابري را تحويل گرفت هرگز به فکرش خطور نمي کرد با اين همه معضل و مشکل روبرو شود  ... ادامه