ظهور پدیده مُرسی در تهران

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱
مرسی در آغاز سخنان خود در ابتکاری خلاف عادت از خلفای دوم و سوم برادران اهل سنت نام برد و نام آنها را در کنار نام امیرالمومنین نشاند ... ادامه