معدن تکاب بر سر دو راهی/کار برای همه یا تجمع هر روز جلوی معدن؟

تیر ۵ام, ۱۳۹۱
متذكر مي شويم در صورت جواب ندادن به خواسته هاي اهالي روستا ،مردم آقدره هر روز جلوي معدن تجمع اعتراض آميز خواهند داشت. ... ادامه