نگاهی به لالایی در زبان، فرهنگ و فولکلور آذربایجان

شهریور ۴ام, ۱۳۹۱
لای لای دئدیم یاتاسان/قیزیل گوله باتاسان/قیزیل گولون ایچینده/شیرین یوخو تاپاسان ... ادامه