نگاه محدود مديريت بحران در آذربايجان غربي به نقش رسانه ها

مهر ۱۷ام, ۱۳۹۱
اما اينكه با اين حجم انتظارات رسانه هاي استان توانسته اند از پس مسئوليت خود بر آيند ،پرسشي است كه حداقل مي بايست در اين هفته به آن پاسخ داد ... ادامه