هدیه تهرانی در تیم ملی یوگا!!!

اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۱
درست شنیدید! خیالتان راحت! از دروغ سیزده و این چیزها خبری نیست و ما هم حوصله‌ این شوخی‌ها را نداریم! اما انتظار نداشته باشید حالا مثل گوینده‌های عصا قورت داده بعد از... ادامه