فوری:سقوط یک بالگرد در کوههای سردشت بعد از افتتاح سد + تکمیلی

شهریور ۴ام, ۱۳۹۱
هنوز علت دقیق سانحه و امار تلفات مشخص نیست ... ادامه