وقتی نماینده اصولگرای مدعی راستگویی ،دروغ می گوید!

مهر ۲۰ام, ۱۳۹۱
گمان کنید که طرح «استیضاح» برای خود نمایندگان مجلس هم قابل طرح می‌بود. در این صورت چند درصد نکاتی که ‌گاه برخی نمایندگان برای استیضاح یک وزیر دستاویز قرار می‌دهند،... ادامه