مجلس نهم

و آنگاه كه نماينده شدم…

تیر ۲۷ام, ۱۳۹۱
 آخر به رأي آنها نياز مبرم داشتم،بايد شنيد و رأي گرفت به هر قيمتي، نوبت من كه رسيد داد مي زدم فرياد مي كشيدم، فلان مي كنم بهمان مي كنم ،عوض مي كنم ، گوشش را مي چيانم و... ادامه