سردشت بعد از گذشت یک روز از سقوط بالگرد دو شهید دیگر داد + عکس

شهریور ۶ام, ۱۳۹۱
کجای مکتب مبارزه مردانه نوشته اند می توانید به افراد بی سلاح بیش از بیست تیر بزنید؟! ... ادامه