امام جمعه تکاب: پیشنهاد می کنم وزارت خودمختار امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر رهبری تشکیل شود

شهریور ۴ام, ۱۳۹۱
 اگر این اقدام صورت نگیرد نمی توانیم جلوی فسادوبی حجابی را بگیریم چرا که هم اکنون بی باکی در گناه در جامعه زیاد شده ... ادامه