چالشهاي اساسي در حوزه فرهنگي شهرهاي آذربايجان غربي

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
 استاندار آذربايجان غربي هفته گذشته درديدار با اعضاي شوراي اسلامي استان وشوراي شهر اروميه موضوع فرهنگ و حوزه فرهنگي شهرها را بخش مغفول مانده شهرها عنوان كردند ،به... ادامه