عادل فتاحی: اقدام خودسرانه شهردار ارومیه،ناشي از بي تدبيري وي بود

اردیبهشت ۱۸ام, ۱۳۹۱
 حاشيه هاي نشست خبري اعضاي شوراي شهراروميه ... ادامه