هشدار کرد ها به ترک ها!

شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۱
کردها در کنار دولت این کشور و ارتش این کشور بودند و مخالفت خود را با هر گونه دخالت در امور کشور اعلام کرده‌اند ... ادامه