آن سرمربی سخت کوش و واقع گرا … آن که مبلغ قراردادش به پا کرده بود ماجرا!

خرداد ۴ام, ۱۳۹۱
مطلب پیش روی از سری مطالب ستون ویژه "تذکرة الرجال " فردا است.  "رفیق بی کلک" و "پ.خالتور" نویسندگان این بخش هستند که در نظر دارند با نگاهی متفاوت و طنزگونه به بررسی... ادامه