گسترش پورنو ؟!

بهمن ۱ام, ۱۳۹۰
آیا به این فکر کرده اید که چه کسانی صاحب امتیاز کمپانی های بزرگ پورن سازی، مجله های پورن و زرد،  هستند؟ شما بدون تحقیق و دقت بالا نمیتوانید متوجه این توطئه ی بزرگ... ادامه