سونامی ضرر و زیان؛ سکوت دولت درمورد قیمت های تضمینی

اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۱
دولت برای کشاورزان نه تنها هیچ سودی را در نظر نگرفته بلکه زمینه ضرر و زیان آنان را فراهم کرده است ... ادامه