یک شهر ، دو شهردار و دیگر هیچ!

تیر ۵ام, ۱۳۹۱
حالا آخرین شهردار به اتفاق آراء انتخاب نشده ، معلوم نیست آخر و عاقبت او چه باشد! ... ادامه