تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۱ خرداد ۹۱.::. ساعت : ۱۱:۴۴ ب.ظ

   459 بازدید

دریاچه ارومیه

رئيس شوراي اداري استان هم در اين جلسه وقتي بالاي سن مي رفت انگار باكمر درد راه مي رفت

دومين جلسه شوراي اداري استان با حضور معاون توسعه و منابع انساني رئيس جمهور ، امام جمعه اروميه ، نماينده مردم استان در خبرگان رهبري، استاندار، مديران كل ،روساي دستگاه ها‌، فرمانداران ،روساي شوراهاي اسلامي و شهرداران  وائمه جمعه با يك ساعت تاخير در محل مصلاي امام خميني (ره) اروميه برگزار شد.

   لزوم خروج برگزاري مراسم نكوداشت از حالت دولتي

   البته اين جلسه عظيم اداري با محوريت نكوداشت يكصدمين سفر هيات دولت بود و يك هفته قبل نيز در جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان نيز موضوع سفرگردي در دستور كار قرارگرفت ، اين بار هم بعداز برگزاري نمايشگاه خدمت و ديدار چهره به چهره مديران وشخص استاندار با مردم در يك هفته اخير، محور اصلي كار بود‌، در حالي انتظار مي رفت اين برنامه ها بيشتر مردمي مي شد و از قالب دولتي بيرون آمد و خود مردم در سپاس  ازاين حركت ابتكاري دولت پيشقدم مي شدند و يا اينكه خود مسوولان دولتي در سايه اين برنامه ها را راهبردي و مديريت مي كردند ، اما چنين نشد و لذا نكو داشت دولت از دولت بي معني است‌. دولت محمود   احمدي نژاد با يك اقدام ابتكاري و حركت شاخص اقدام به سفر به مناطق مختلف روستايي و استاني و شهرستاني مي كرد و امروزه مردم بدون حلقه واسطه بصورت مستقيم با كارگزاران خود ارتباط برقرارمي كنند و مشكلات و مباحث را با آنهادر ميان مي گذارند‌، انتظار مي رفت اهل فن و روساي دانشگاه ها و كارشناسان امر اين اقدام انقلابي دولت را به اندازه اي دراذهان نهادينه مي كردندكه امروز ديگر نياز به پيشروي خود صاحب منصبان براي گراميداشت اين مهم نبود و خود مردم پيشتاز اين برنامه ها مي شدند با اين حال مجبورند هم يكروز كاري مسوولان را براي اين پاسداشت هدر دهند و هم اينكه فاصله مردم و خود را افزايش بخشند و به نوعي ضد تبليغي براي اين اقدام فرهنگي و شاخص دولت بشود.

 كمتر از يك هفته از برگزاري نمايشگاه خدمت در محل ايالت اروميه ميگذرد بايد از متوليان امر پرسيد سرانجام اين نمايشگاه و نهادينه كردن آن به كجا رسيد و مردم چقدر از اين كار رضايت داشتند و چقدر توانستيم اين مهم را دراذهان ماندگار سازيم…

  كلاس درس معاون 

  با اين حال امروز همين متوليان امرو همه صاحب منصبان كه بصورت مستقيم و يا غيرمستقيم كارگزار نظام، نام گرفته اند گرد هم جمع شده اند تا به پاس اين اقدام دولت در يك مهماني شركت كنند. و مهمان ويژه اين مراسم هم معاون توسعه و منابع انساني رئيس جمهور بود. معاوني كه در ابتداي سخنانش به رويكرد دستاورد سفر هيات دولت اشاره كرد و از مديرانش خواست از مطالبش نت برداري كنند چرا كه وي صحبت هايش را به يك كلاس درس و شيوه استاد و شاگرد (آموزشي) تشبيه كرد.

  مهمترين دستاورهاي سفر

 فروزنده افزود : اين سفرها دستاوردهاي سياسي و اجتماعي ، كاهش فرايند بوروكراسي و كاغذ بازي ، آثار سياسي بين المللي ، آثار اقتصادي اسلامي ، توسعه عدالت محوري،پاسخگويي و به چالش كشيدن مسوولين ،تاثير مثبت در روحيه مديران كشور و غيره را در بر دارد.

   آثار سفرها

  معاون رئيس جمهور با اشاره به اينكه تاكنون بالغ بر 100 سفر استاني ، 600 سفر شهرستاني توسط هيات دولت انجام گرفته، اضافه كرد :حال بايد به بررسي آماري برخي از آثار سفرهاي استاني پرداخت كه از آن جمله مي توان به افزايش 72 درصدي توليد برق كشور‌، افزايش گازرساني به 1245 روستا‌، بهره برداري از 18 هزار تخت بيمارستاني ،افزايش منابع صندوق توسعه ملي به 400 ميليارد دلار و افزايش ميزان صادرات غير نفتي و سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد.

  فروزنده تصريح كرد : افزايش توليد ناخالص ملي ايران از 241 ميليارد دلار در سال 85 به 482 ميليارد دلاردر سال 90 ، افزايش ميزان سرمايه گذاري خارجي به 43 ميليارد دلار‌، 22 واحد پالايشگاه پتروشيمي به اتمام رسيد يا در دست اجراست، ظرفيت توليد فولاد از حدود 10 ميليون تن درسال 83 به 20 ميليون تن در سال 90 رسيد و ظرفيت توليد سيمان از 30 ميليون تن به 74 ميليون تن رسيده است.از ديگر دستاوردهاي اين سفرها به شمار مي روند.

 وي ادامه داد: توليد خودرو در كشور از حدود يك ميليون دستگاه در سال 83 به حدود يك ميليون و 600 هزار دستگاه رسيده، در بخش معدن 104 معدن  جديد فعال گرديده ،38 نمايشگاه دايمي ، 36 پايانه صادراتي و 78 سيلوي عظيم به اتمام رسيده و يا در دست ساخت است و محصولات كشاورزي هم از 87 ميليون تن به 110 ميليون تن در سال 90 رسيده است.

 معاون توسعه و منابع انساني رئيس جمهوري همچنين افزود : ايجاد بهره برداري 3580 كارخانه صنعتي فرآوري محصولات كشاورزي ، افزايش بيش از  يك صد درصدي تعاوني ها به ميزان 170 هزار واحد ، اتمام و در حال اجراي 3365  مجتمع فرهنگي ،موزه ، كتابخانه ، فضاي ورزشي و پروژه هاي تلويزيوني ، ميزان اماكن ورزشي تا سال 84 حدود 3300 مكان بوده كه با احداث 4600 مكان جديد به 7900 واحد رسيده است. در بخش دانشكده ودانشگاه ها 369 واحد دانشگاهي و دانشگاه در شهرهاي مختلف كشور تاسيس و يا در حال راه اندازي و در 7 سال اخير تعداد 7174  مدرسه، هنرستان ، مدرسه شبانه روزي و مركز آموزش فني و حرفه اي كامل شد ، و يا در حال اجرا و اتمام مي باشد.

 وي در خصوص حوزه راه و شهرسازي هم گفت: ساخت 897 كيلومتر آزاد راه ،8090 كيلومتر بزرگراه ،25700 كيلومتر احداث راه روستايي ،در بخش ريلي افزايش تعداد لكوموتيو و واگن باري و مسافري و ميزان بار مسافر جابجا شده و توسعه بخش حمل و نقل زمين وهوايي و دريايي نيز رشد قابل توجهي داشته از اقدامات شاخص دولت تاكنون بوده است.

  فروزنده تصريح كرد : در بخش مسكن مهر 4 ميليون و 291 هزار واحد برنامه ريزي شد ، كه تاكنون يك ميليون و 479 هزار واحد افتتاح شد و يك ميليون و 538 هزار واحد نيز تا پايان سال 91 و در سال 92 هم يك ميليون و 274 هزار واحد قابل افتتاح مي باشد.

   عملكرد معاونت توسعه

 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در ادامه به حوزه عملكرد و معاونت تحت اختيار خود هم پرداخت و گفت: ارايه 300 خدمت قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي و خدمتي بصورت الكترونيكي به مردم ،راه اندازي 20 هزار دفتر پيشخوان شهري و روستايي و ارايه 250 خدمت در پيشخوانها ، ادغام و كاهش موسسات آموزشي و پژوهشي و البته دستگاه هاي اجرايي از 80 به 24دستگاه،كاهش 700 فرايند انجام كار دولتي اجرايي و كاهش 30 هزار نيروي انساني از ستاد تهران و انتقال به شهرستان ها ازبرنامه هاي شاخص اين معاونت است.

   پاشنه آشيل توسعه، نيروي انساني

 فروزنده،پاشنه آشيل توسعه نيروي انساني راكاهش بهره وري عنوان كرد وافزود : بيكاري پنهان و كاهش بهره وري در سيستم اداري بايد حذف شد و نيروي انساني توانمندسازي شود و نظام پرداخت و پاداش نيز نسبت به عملكرد در دستور كار مديران قرار گيرد و مديران ستاد به مديران مياني خود و روساي ادارات شهرستاني اختيارات خود را واگذار نمايند و فرايندها را كاهش دهند.

 وي اقدام شاخص دولت در اين حوزه را ساماندهي نيروهاي شركتي بيان كرد واز حذف برده داري خبر داد.

  كمردرد استاندار

   رئيس شوراي اداري استان هم در اين جلسه وقتي بالاي سن مي رفت انگار باكمر درد راه مي رفت و بر عكس هميشه، آرام آرام قدم بر مي داشت پشت ميكروفون رفت و از افتخارات و سياست دولت گفت.

  حركت جوانمردانه دولت

 وحيد جلال زاده به طرح هاي مهم از جمله اشتغال ،مسكن مهر ، هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و از فعال نمودن كارگروه توسعه كشاورزي و اختصاص 260 ميليارد تومان از اعتبارات سال 90 خبر داد و به طرح مهرماندگار و حركت جوانمردانه دولت در اتمام 35 پروژه شاخص تا پايان سال 92 اشاره كرد.

   آخرين تصميمات دولت براي حفظ وضعيت درياچه اروميه

 استاندار آذربايجان غربي در ادامه اشاره اي هم به آخرين اقدامات دولت براي احياي درياچه اروميه هم داشت و گفت : علاوه بر تلاش و توجهات اساسي دولت در چند سال اخير هفته گذشته يك نيم روز كامل به اين موضوع اختصاص يافت و همه دستگاه هاي مسوول با در دستور كار قراردادن مباحث كارشناسي در 3 حوزه باروري ابرها‌، صرفه جويي آب وانتقال آب از حوزه بحث و تبادل نظر شد.

 وي با بيان اينكه 80 درصد مصرف آب در بخش كشاورزي است و با بالا بردن راندمان بخش و آبياري تحت فشار و صرفه جويي در اين حوزه و ساماندهي چاه هاي غير مجاز مي توان به ميزان زيادي آب به سمت درياچه هدايت كرد.

 جلال زاده اضافه كرد : در اين راستا دولت در طول يكسال 25 هزار هكتار آبياري تحت فشار انجام داده و امسال هم 50 هزار هكتار در دستور كار قرار گرفته و دستور ساماندهي چاه هاي غير مجاز نيز صادر شده است.

 نماينده عالي دولت در استان تصريح كرد: لايروبي رودخانه ها نيز امسال عملياتي مي شود وو از قبل همين اقدام يك ميليارد مترمكعب آب از سدها به سمت درياچه آزاد سازي شد.

 رئيس شوراي اداري آذربايجان غربي در خصوص انتقال آب از حوزه ارس و زاب هم گفت: اتمام سدهاي چهره آباد ، سيلوه و كاني سيب در جنوب استان در ليست پروژه هاي مهر ماندگار دولت تا پايان سال 92 است و همچنين تمامي هزينه هاي انتقال از رودخانه گلاس نيز در نظر گرفته شده است.

 وي ادامه داد: با همه اين اقدامات منتظر لطف حضرت حق و بارش رحمت الهي هستيم ،ولي مسوولان استاني و كشوري هر آنچه در توان دارند براي حفظ و احياي درياچه بكار مي گيرند.

 جلال زاده با اشاره به جايگاه 11 استان در صادرات غيرنفتي و اجراي 120 سفر روستايي و شهرستاني و فعال سازي ستاد تسهيلات صنعت و كارگروه توسعه كشاورزي و حمايت جدي از اشتغال هم پرداخت و گفت: مردم همچنان ولي نعت ما هستند مديران بايد در تكريم ارباب رجوع همت ويژه اي بخرج بدهند.

   سفرگردي

 رئيس شوراي اداري استان بر كاهش صرفه جويي در مصاف جاري ،سفر گردي و ديدار چهره به چهره با مردم‌،تقويت نظارت‌، توجه به مناطق محروم و حفظ امنيت پايدار منطقه تاكيد كرد و افزود : اطلاع رساني بموقع ،هوشمندانه و هنرمندانه در دستگاه هاي اجرايي فراموش نشود.

 كارهاي ابتكاري دولت به فرهنگ تبديل شود

 امام جمعه شهرستان خوي هم در اين جلسه از اين ابتكار استاندار براي صحبت در ميان كارگزاران نظام تقدير كرد ، هر چند گويا حجت الاسلام شكوري يادشان رفته اين دومين بار است در جلسه شوراي اداري استان صحبت مي كنند بهر حال جلسه طوري بودتا وي هم كه به عنوان اولين سخنران پاي منبر و خطابه رفت تا دوباره فرمان حضرت علي (ع) خطاب به فرمانرواي يكي از مناطق را گوش زد كند و از مديران دولتي و اداري خواست فرمايش ائمه را در برنامه كاري خود قرار دهند.

 حجت الاسلام شكوري، بر چهره گشاده با مردم ،  عدالت ، پرهيز از هواي نفس ،  ايجادحس اميد در بين مردم و نماز اول وقت مديران تاكيد كرد.وي وارد حوزه كار دولت هم شد و از اقدامات شاخص اين دولت تقدير كرد.

 امام جمعه شهرستان خوي درخواست كرد تا كارهاي ابتكاري دولت تبديل به فرهنگ شود و استمرار يابند اودر خصوص انجام سفرهاي استاني ، مديريت موفق و تحسين برانگيز تحريم ها ، توسعه و گسترش كمي و كيفي مراكز آموزش عالي و اداري، طرح هدفمندي يارانه ها‌، كنترل بازار مسكن و  سياست خارجي و غيره را از جمله حركت هاي ابتكاري اين دولت برشمرد.

   توسعه كارگروه كشاورزي

 رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان هم به عنوان تنها مدير دستگاهي و سخنران از آخرين وضعيت توسعه اين بخش گفت و از حمايت هاي ويژه وحيد جلال زاده و رئيس دولت هم تقدير كرد.

 محمد رضا اصغري همه اقدامات انجامي خود را به پاي همراهي و حمايت استاندار نوشت .

 وي گفت : بيش از يك ميليون هكتار اراضي قابل كشت در استان داريم ،بيش از 50 درصد جمعيت استان در حوزه كشاورزي فعاليت مي كنند ، 6 ميليون تن ميزان توليد محصولات كشاورزي است ، 5 طرح مهم كشت و صنعت در حال اجراست‌، آموزش و ترويج جز برنامه هاي اساسي امسال است، آبياري تحت فشار جزو اولويت هاي كاريست.

    البته رئيس سازمان از معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور هم خواست نسبت به افزايش نيروي انساني اين حوزه بدليل كمبود نيروها دستورات لازم را صادر نمايند.

 پايان بخش مراسم قبل از اتمام نماز و صرف نهار تقدير از برگزيده هاي استاني بود.

   تقدير از نفرات برگزيده استاني

 در اين مراسم از آيت اله قريشي به عنوان پژوهشگر نمونه استاني و كشور به سردار مكاني نشان شجاعت ،خانواده شهيدان علي پنجه كه مادر شهيد از مهاباد لوح و گل و جايزه اش را گرفت ،خانواده شهيد طالعي ، جانباز 7 درصد حسن كاظمي تقدير شد.

 همچنين از مير قاسم رضايي مدير امور شعب بانك ملي استان‌، خضر كاك درويشي فرماندار مهاباد و حميد احمديان فرماندار ماكو هم به عنوان مديران نمونه اين جلسه تقدير شد.

  تجليل از مدال آوران المپيكي

 همچنين در اين جلسه از مدال آوران و ورزشكاران المپيكي و پاراالمپيكي استان هم تقدير شد از محسن شادي ، مير كاوه موسوي ،احد احمدي ،ناصر حسن پور ، سيامند رحمان ‌، مجتبي شاهي ، حسن جانفشاني و اميد معروف كه جزو قهرمانان ورزشي استان در عرصه بين المللي هستند با اهداي لوح تقدير و شاخه گل و يك هديه ويژه تقدير شد.

 در اثناي اهداي لوح ها ابراهيم فتح الهي معاون سياسي و اجتماعي استاندار و علي ملااحمدي مدير كل ورزش و جوانان استان هم چند نكته در خصوص معرفي نفرات برتر و جايگاه ورزشي استان صحبت كردند.

عبدالسلام معروفی

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 4981
دیدگاه خود را به ما بگویید.