تاریخ انتشار :پنج شنبه ۱۱ خرداد ۹۱.::. ساعت : ۹:۱۳ ق.ظ

   1306 بازدید

آيا مي شود براي درياچه اروميه تجمعات خوب زيادي برگزار كنيم؟!

سجاد  کریمی /منتشر شده در هفته نامه کوشا: شهريور سال گذشته بود که با جوسازي هاي رسانه هاي خارجي و تحريک برخي افراد ضدانقلاب و معاند با نظام و مردم ,شهر اروميه به مدت دو روز شاهد تجمعات غيرقانوني بود. تجمعي که حدود کمتر از 20 نفر هسته اصلي آن را تشکيل و با سو استفاده از تحريک احساسات مردمي و جوانان اين شهر حدود 200 نفر را در خيابان امام به خود ملحق کرد.

  عدم پيش بيني هاي درست براي مقابله با اين تجمع از سوي مسئولين باعث ايجاد خسارتهايي هر چند ناچيز در سطح شهر شد. اما واقعا چه عواملي باعث الحاق اين عده جوان به اين جمع معاند شد؟!
آيا به راستي توضيحات مسئولين درمورددرياچه اروميه به گوش اکثريت مردم و اين عده رسيده بود؟ آيا اين نوع توضيحات از هرنوع (تصويري , مصاحبه، خبرو…) لزوما کافي است؟

  به نظر شما کدام يک مقصر بودند؟ مسئولين يا مردم؟ البته در اين بين اين انتقاد هم به مردم وارد است که اگر موضوعي برايشان مهم است چرا دنبال اخبار مرتبط آن از هر طريق ممکن نشده اند و اين نيز تاثير بسازيي در عدم رضايت خود مردم دارد. واقعا مردم در مورد اين موضوع مهم به چه اندازه از مسئولين خود سوال کرده اند ؟ آيا اصلا خود را موظف کرده اند که اطلاعاتي در اين رابطه کسب کنند؟

  بگذريم از اين قصور مردم که شايد کمترين درصد تقصيرات را هم شامل نشود، ولي در اين رابطه تقصير مسئولان چقدر است؟
شايد نشود به علت بعضي از معذوريت ها مقصر اصلي در تجمعات سال قبل را مسئولين و نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي ناميد.

  ولي به ضرس قاطع مي شود گفت ؛ علت جرات يافتن و شايعه پراکني ضد انقلاب و به تبع آن نگراني آحاد ملت از وضع پيش آمده 1 خرداد 91  کم کاري مسئولين استاني که درگير موضوع درياچه هستند و در مرحله دوم نمايندگان مردم در مجلس از شهرستان اروميه مي باشند.

   چرا که حتي نبايد به واسطه توضيحاتي که در پايين خواهيم نوشت ، اين دل نگراني هم در مردم روي دهد.
دولت خدوم و به واسطه آن مسئولين استاني و نمايندگان مردم استان در مجلس آنقدر جلسات و مصوبات و پروژه هاي عمراني مرتبط با درياچه شروع کرده و داشته اند که اگر هر کدام را اين ملت بصير اروميه مي دانستند اين دل مشغولي ها را ديگر نداشتند.

   به راستي چقدر مردم از فعاليت هاي گسترده در ارتباط با درياچه ،دستگاههاي دولتي(استانداري،شرکت آب منطقه اي و بعدا محيط زيست) با پروژه هاي ميلياردي که در حال اجراست آشنا هستند؟

   آيا اصلا اين مردم ما مي دانند حدود 4000 ميليارد ريال فقط به تنهايي سهم  آب منطقه اي در سال 90 است اين در حالي که کل بودجه عمراني استان حدود 3000 ميليارد ريال با کم و زيادش است؟
آيا درصد پيشرفت پروژه هاي در حال اجرا در اين سازمان که همان امور مرتبط به درياچه را نيز شامل مي شود و حتي تعداد کل پروژه هاي در حال ساخت در استان که در دولت نهم و دهم آغاز گشته که تقريبا برابر با بيش از 20 سال بعد از انقلاب است را مي دانند؟

  سازمان آب به عنوان اصلي ترين متولي اين امر چقدر به وظيفه اطلاع رساني خود عمل کرده است؟ آيا اين عملکرد نياز به تبليغ ندارد؟

   تاکي دولت مي خواهد به اين نوع کم کاري ها متهم شود در حالي که اين ناشي از عدم مديريت مناسب افکار عمومي است و بس.

   شايد اين سوال به ذهن متبادر شود که چند صد برنامه در طول اين 9 ماه از شبکه استاني پخش شده و يا چند هزار صفحه مطلب ، گزارش ، مقاله، مصاحبه در اين رابطه در رسانه هاي مکتوب و مجازي منتشر شده و يا حتي جلسات متعدد و همايش هاي کاري برگزار شده که اين موارد ديگر کافي است و انتظار ديگري نمي شود از مسئولين داشت.

  در جواب اين سوالات بايد به اين نکته اشاره کردکه به راستي چند هزار نفر از جمعيت 3 ميليون نفري استان بيننده برنامه هاي شبکه استاني هستند و يا چند هزار نفر پايگاه هاي خبري دولتي و خصوصي استان را و همچنين نشريات مکتوب استان را مطالعه مي کنند؟

  پيشنهادي که براي يک تجمع خوب داريم و دلايل آن را نيز ذکر خواهيم کرد يک جمله است و آن اين است:

 * سخنراني مسئولين و نمايندگان مردم شهر اروميه در رابطه با موضوع درياچه و تبيين عملکرد خود در اين حوزه در محل مساجد شهر و روستا و دانشگاههاي شهر “تاثيرات اين پيشنهاد يک جمله اي به اندازه اي است که اگر در فضايل آن از بعد روانشناختي بگوييم شايد چند صد صفحه کتاب مي شود ولي عللي که مهمتر از همه خودنمايي مي کند و در ذهن نگارنده متبادر مي شود نکات زير است:
– آگاهي بخشي به مردم و جوانان باغيرت و با احساس شهر.
– تبيين مواضع دولت و مجلس در اين رابطه.
–  آرام کردن فضاي عمومي جامعه توسط اين نوع سخنراني ها.
–  آشنايي مردم با قدرت عملکرد دولت در استان و مقايسه ذهني با دول قبلي کشور.
-افزايش اعتماد مردم به مسئولين کشوري و استاني.
– افزايش رضايت مندي عمومي جامعه.
–  تثبيت و تقويت بيشتر نظام جمهوري اسلامي و جايگاه مسئولين در بين مردم شهر.
–  آگاهي مردم از فعاليت هاي نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي.
–  همراهي بيشتر مردم با مسئولين و کم شدن فاصله بين مسئول و مردم .
و هزاران هزار دليل روانشناختي ديگر که تاثيرات مثبت هم صحبتي با مردم دارد.

  البته در اين رابطه بايد اين نکته را نيز ياد آور شد که مقام عالي استان با تاثيرات اين گونه سخنراني ها به واسطه ملاقات هاي عمومي و سفرهاي شهرستاني و روستايي که دارند ، آشنا هستند ولي آيا در اين باب هم سخنراني هاي خاصي که به صورت منظم برگزار شود داشته اند؟

  شايد اين بحث به صورت کامل موشکافي شود خيلي به درازا خواهد کشيد و براي اينکه زودتر بتوانيم اين موضوع را اجرايي کنيم به ارائه چند راهکار ساده بسنده کرده و اميدواريم که مسئولين مربوطه به اهميت اين موضوع بيش از پيش پي ببرند.

  *_ به مديريت و دستور خود آقاي جلال زاده گروهي متشکل از ( معاون عمراني استاندار، معاون سياسي استاندار، مديرعامل سازمان آب به همراه 3 معاون خود ، مديرعامل آب و فاضلاب به همراه 3 معاون خود ، اساتيد برجسته دانشگاه که در اين موضوع صاحب نظر هستند، مديرکل محيط زيست به همراه 3 معاون خود ، رئيس سازمان جهاد کشاورزي به همراه 3 معاون خود ، بخشداران اروميه ،فرماندار اروميه و خود آقاي جلال زاده ) تشکيل و با تبليغات محلي و هماهنگي هاي گسترده و ضربتي روابط عمومي استانداري يا هر ارگاني که در تصميم گيري ها مشخص مي شود با هيئت امناي مساجد شهر اروميه و روستا هاي اطراف و تمامي دانشگاههاي شهر اروميه هر يک روز در ميان سخنراني شود که با اين تعداد سخنران به گمانم کمتر از 60 روز کل شهرستان اروميه از عملکرد دولت مطلع خواهد شد.

  _ *تهيه مولتي مدياهاي کوتاه وکامل از بعد محتوايي و همچنين کليپ هاي دو دقيقه اي براي بلوتوث ولي متفاوت از يکديگر به تعداد زياد و پخش آن در تمامي مناطق اروميه در حد توان ( حداقل در جمع هايي که سخنراني مي شود ، به خصوص جمع دانشجويي).

   * اجاره مثلا 15 جايگاه تبليغاتي به صورت ثابت در سطح شهر اروميه و استفاده از آن در طول سال به صورت مستمر فقط و فقط براي انتشار فعاليت هاي با موضوع درياچه براي احساس نزديکي مردم به فضاي کار در استان_ پوشش رسانه اي مطلوب تمامي فعاليت ها توسط رسانه هاي مکتوب و مجازي براي همان چند هزار نفر مورد اشاره.

    در پايان اميد داريم با اين تجمعات خوب ديگر شاهد هيچ گونه تجمعات غير قانوني حتي کمتر از ده نفري هم نباشيم و هميشه استاني پويا و شاداب با مردم و مسئولين پرکار و پر تلاش داشته باشيم ومسوولين در جهت حفظ اين اكو سيستم و منطقه زيباي اروميه اهتمام بيشتر بخرج دهند و بجاي شعار و وقت كشي در جهت حل معضل بوجود آمده اقدام نمايند.

 

Print Friendly, PDF & Email
کدخبر : 4893
۱۸ دیدگاه

 1. با سلام خدمت شما همكار گرامي
  خبرگزاري آذرديلي نيوز آذربايجان غربي آماده ي تبادل بنر و لينك با جوان پرس ميباشد.هم چنين آذرديلي نيوز آماده ي همكاري از لحاظ تهيه خبر گزارش و …با جوان پرس ميباشد .
  لطفا اگر مايل باشيد اطلاع دهيد.
  با تشكر اصغري سردبير آذرديلي نيوز

 2. mos گفت:

  چند وقته دیگه باید در دریاچه ارومیه قدم زد و در پاسارگاد شنا کرد.

 3. مسعود گفت:

  باسلام خدمت جناب كريمي
  هميشه برا ي من جاي سوال بوده كه چرا وقتي صحبت از تجمع و اعتراض حق مردم بوده ، همه دشمن و اجنبي و اغتشاشگر معرفي مي شوند؟
  همراهی بیشتر مردم با مسئولین و کم شدن فاصله بین مسئول و مردم .
  چه اشكالي دارد مسئولین محترم خودشان پا پيش گذارند و بگويند فلان زمان در كنار درياچه تجمع كنميم و حمايتمان را از درياچه ابراز داريم؟
  من شاهد چندين تجمع به هر دليلي بوده ام علت اصلي اغتشاش در اين تجمع ها به نظر بنده پليس ضد شورش ميباشد كه براي جوانان نوعي تفريح فراهم ميكند!!!
  ميتوان با حركت هاي نمادين از درياچه اروميه حمايت كرد و مسئولین محترم هم همراه مردم باشند ، فهم و شعور ملت بالاست خودشان جلوي چند نفر ماجرا جو را ميگيرند،

 4. طرفدار دولت خاتمی گفت:

  آقای احمدی نژاد دریاچه رو خشکوند

 5. هیچکس گفت:

  باور کنید عالیترین چیز رو گفتین
  ممنون از اینکه قدرت نقد استاندار و پدرتون رو دارید احسنت

 6. شامی بخور تجمع نکن گفت:

  واقعا به نظر من این گفته در تمامی زمینه ها باید اجرایی بشه
  آفرین

 7. عسگر رمضانی گفت:

  بنده اکو سیستم منطقه رو واجد شرایط تجمع می دونم ولی این پیشنهاد می تونه به کل این واجد شرایط بودن رو از کار بندازه

 8. حزب الله گفت:

  درود بر شما آقای کریمی حال کردم

 9. ترشی گفت:

  بزار خشک بشه شاید تو سال تولید مل یکارخانه نمک بزنیم و اشتغال زایی کنیم

 10. حاج وحید و حاج نقی گفت:

  چرا از ما انتقاد می کنی آخه / صب کن ببینمت

 11. سامان علوی گفت:

  به نظر من باید مسئولا سریع این کارو بکنن

 12. سجاد گفت:

  آقا این که تجمع کنندگان رو می گیرن الان شما بگین نمی گیرن؟
  تجمع خوب یعنی این؟

 13. دین پرور از تبریز گفت:

  واقعا مقاله جالبی بود ای کاش اینو به آقای بیگی هم بگین

 14. سالار گفت:

  نمی دونم چی بگم
  از تهران

 15. mos گفت:

  احیاء دریاچه ارومیه 10سال طول میکشد .

 16. خیام گفت:

  خشکیدن دریاچه سال بعد حتمی است

 17. mos گفت:

  اره همون طور که دوست عزیزمون گفتند با این شرایط حتمی است.

دیدگاه خود را به ما بگویید مسعود